Kurs – dokumenty przed rozpoczęciem

Dziękuję za zgłoszenie na szkolenie EFT.

Zanim zaczniemy szkolenie trzeba jeszcze dokonać formalności. Ponieważ kurs jest certyfikowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości potrzebne jest formalne zgłoszenie i wpłata na konto uczelni. 

  1. Formularz zgłoszeniowy – proszę pobrać FORMULARZwypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres: a_radzikowska@gwsp.edu.pl oraz do wiadomości również do mnie (email podany w wysłanej wiadomości)
    W formularzu nie ma znaczenia rubryka ukończenia studiów. 
  2. Płatności – na końcu formularza jest numer konta uczelni, na który należy dokonywać wpłat.
    -Pełna cena za kurs 5500, może być płatne w ratach, maksymalnie podzielone na 5 rat. Rata miesięczna musi uwzględniać proporcjonalnie ilość zaplanowanych zajęć w danym miesiącu.
    -Po każdej płatności ratalnej proszę przesłać do mnie potwierdzenie.
  3. Faktura – wystawia uczelnia na życzenie. Proszę ten fakt zgłosić przed szkoleniem. 
  4. Regulamin kursu – tutaj do ściągnięcia i przeczytania (nie odsyłać) REGULAMIN

Po potwierdzeniu przesłania formularza, prześlę dalsze informacje w tygodniu rozpoczęcia zajęć.  

Pozdrawiam,
Iwona Kotłowska

tel.502-259-726