O metodzie Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting

Twoje ciało pamięta …
Pamięta zapisany stres, pamięta traumę.
Pamięta zapisane wraz z nią odczucia w ciele, słowa, emocje, obrazy, cierpienie, ból …

My możemy o tym wszystkim zapomnieć, zepchnąć do podświadomości (czas leczy rany, podobno), ale nasz organizm ma lepszą pamięć.
I tak oto działa sobie na autopilocie zapis, którego nie jesteśmy świadomi, a który przysparza na co dzień cierpienia.

Ciało może też nas doskonale poprowadzić do tych zapisów. Jeśli tylko zechcemy je uważnie posłuchać.

Czy dotrze aż do powierzchni mojej świadomości to wspomnienie, dawna chwila, którą siła identycznej chwili przyszła z tak daleka wołać, poruszać, wzywać w głębi mnie?

Marcel Proust

Poznaj swoją moc z metodą Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting to jedna z technik tzw. psychologii energetycznej wykorzystująca metodę EFT. Pomaga szybko uwolnić traumę z wydarzeń z przeszłości oraz wpłynąć na zmianę przekonań.

Twórcą tej metody jest Karl Dawson (2006). Jej działanie opiera się na twierdzeniu, że wszyscy jesteśmy połączeni polem energetycznym oraz, że nasze przekonania wpływają na naszą biologię.

Działanie metody wpływa bezpośrednio oraz intencjonalnie na to pole i nasze ciało, przywracając harmonię i zdrowie, poprzez zmianę „obrazu” z przeszłości, który jest “zatrzymany” w pamięci. Przemiana ta ma moc transformacji naszej rzeczywistości w teraźniejszości.

I nie chodzi tylko o najbardziej traumatyczne wydarzenia jak np. wypadek. Każde zdarzenie, nawet wydawałoby się nieistotne, może wywołać reakcję stresową, która „zatrzyma” się w przeszłości na poziomie podświadomym. Dlatego tak trudno nam później zmienić przekonania o samych sobie. 

Stresujące wydarzenia i powstanie traumy

Matrix Reimprinting jest oparty na znanej w psychologii teorii powstawania traumy. Kiedy doświadczamy traumatycznego zdarzenia „część” nas oddziela się i powoduje blokadę pamięci, tak, aby uchronić nas przed tym (reakcje chemiczne chronią nas przed emocjonalnym i fizycznym przytłoczeniem), a jednocześnie jakby inna część nas ciągle doświadcza tego na nowo. Jest to głęboko zapisane w naszym mózgu.

W Matrix Reimprinting zakłada się, że ta część, która się oddzieliła a także ta, która jest ciągle odtwarzana są tym samym. Te podzielone w wyniku traumy części nazywamy ECHEM – Energy Consciousness Holograms (energetyczne hologramy świadomości). 

ECHO zawiera wszystkie informacje o danym wydarzeniu. W wyniku stresu staje się ono jakby odrętwiałe w naszej świadomości, ale z drugiej strony żyje w obrazach podświadomości i wpływa na nasze reakcje w teraźniejszości. 

Tak długo jak trzymamy ECHO w podświadomości, tak długo podobne wyzwalacze będą wywoływać podobną reakcję (stres, lęk, fobia itd.). 

Na poziomie komórkowym obrazy wydarzeń z przeszłości są dla świadomego umysłu tylko wspomnieniami, ale dla podświadomości są ciągle aktywne, nie domknięte. A podświadomość nie rozróżnia przeszłości od teraźniejszości, dlatego te historie ciągle w nas są jakby odtwarzane.

Jak Matrix Reimprinting uwalnia stres i traumę

Matrix Reimprinting to proces dwustopniowy obejmujący uwolnienie zapisanej traumy oraz przeprogramowanie.

W procesie uwalniania traumy możemy na poziomie podświadomym bezpiecznie przejść przez pamięć konkretnego wspomnienia, by móc puścić zapisaną tam traumę. Zdarzenie zostaje tylko wspomnieniem, nie znika, ale nie wywołuje już stresującej reakcji.

Proces ten w sposób łagodny i skuteczny, pozwala szybko uzdrowić zatrzymaną energię bez ponownego wchodzenia w traumatyczne wydarzenie. Nasza wibracja w polu zmieniania się, a po uwolnieniu obraz nas samych w swoich oczach również ulega przemianie, przekonanie zmienia się. 

Jesteśmy gotowi na drugi krok, czyli przeprogramowanie.

Reimprinting, inaczej przeprogramowanie, oznacza, że stare programy w podświadomości zostają zastąpione nowymi. Kiedy mózg otrzymuje nowe informacje tworzy nowe połączenia, dokładnie tak, jak to się dzieje w tym procesie. A także nowe, teraz już pozytywne emocje, zostają skojarzane z danym wydarzeniem, co również przeprogramowuje naszą reakcję emocjonalną na dany obraz.

Do ciała zostaje wysłany jasny sygnał, że trauma się zakończyła, wyzwalając procesy samouzdrowienia. Stres jest uwolniony a przekonanie zmienia się.

Na podstawie m.in. „Matrix Reimprinting using EFT” Karl Dawson, Sasha Allenby

Zapraszam na indywidualne sesje, na których możesz doświadczyć transformującej mocy metody Matrix Reimprinting.

Iwona Kotłowska

Top