Poznaj metodę Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting – co to jest, na czym polega

Matrix Reimprinting to somatyczna technika uwalniania traumy.

W skrócie – jest to metoda pracy z podświadomością, która pomaga zmienić zapisy na głębokim poziomie. Z MR docieramy poza bariery świadomego umysłu, odpogramowujemy stare przekonania i wprowadzamy nowe.

Na poziomie biologicznym jest to praca nad przetworzeniem i uwolnieniem traum, które trzymają utknięte odczucia, emocje, schematy zachowań, przekonania, obrazy i wrażenia zmysłowe.

Dzięki MR możemy w bezpieczny dla nas sposób wrócić do nich, i za pomocą somatycznej techniki opukiwania uwolnić wszystko, co już nam nie służy. Nie zmieniając autobiograficznych szczegółów wspomnienia, możemy jednocześnie terapeutycznie zmienić sposób, w jaki czujemy się w związku z wydarzeniem.

Następnie za pomocą reimprinting i wykorzystując proces re-konsolidacji pamięci wprowadzamy nowe obrazy oraz przekonania, by wpłynęło to na zdrowszy obraz samego siebie. W rezultacie zmienia się to jak sami siebie postrzegamy, jak patrzymy na świat i innych.

„Wspomnienia są tylko wspomnieniami dla świadomego umysłu. Dla nieświadomego umysłu i serca są one aktualnymi wydarzeniami.

Zatem – jakie są twoje konkretne „bieżące wydarzenia”, które powstrzymują cię przed uzdrowieniem?

Zastąpienie tych obrazów pomoże ci stworzyć trwały efekt uzdrowienia.’”

Matrix Reimprinting jako narzędzie zmiany i uwolnienia stresu

Twórcą tej metody jest Karl Dawson (2006). Jej działanie opiera się na twierdzeniu, że wszyscy jesteśmy połączeni polem energetycznym oraz, że nasze przekonania wpływają na naszą biologię. Matrix Reimprinting (MR) wpływa bezpośrednio oraz intencjonalnie na to pole zmieniając go tak, by przywrócić harmonię i zdrowie poprzez zmianę „obrazu” z przeszłości, który trzymamy w swoim polu. 

Zmiana tego zamrożonego obrazu, zatrzymanej traumy, transformuje naszą rzeczywistość w teraźniejszości. I nie chodzi tylko o najbardziej traumatyczne wydarzenia np. wypadek. Każde zdarzenie, nawet wydawałoby się nieistotne, może wywołać reakcję stresową, która „zatrzyma” się w przeszłości na poziomie podświadomym. Dlatego tak trudno nam później zmienić przekonania o samych sobie. 

Stresujące wydarzenia i zapis traumy

Matrix Reimprinting jest oparty na znanej w psychologii teorii powstawania traumy. Kiedy doświadczamy traumatycznego zdarzenia „część” nas oddziela się i powoduje blokadę pamięci, tak, aby uchronić nas przed tym (reakcje chemiczne chronią nas przed emocjonalnym i fizycznym przytłoczeniem), a jednocześnie jakby inna część nas ciągle doświadcza tego na nowo. Jest to głęboko zapisane w naszym mózgu.

ECHO, czyli energetyczny hologram świadomości

W MR zakłada się, że ta część, która się oddzieliła a także ta, która jest ciągle odtwarzana są tym samym. W MR te podzielone w wyniku traumy części nazywa się ECHO – Energy Consciousness Holograms (energetyczne hologramy świadomości). 

ECHO zawiera wszystkie informacje o traumatycznym wydarzeniu. Wydarzenie to jakby drętwieje w świadomości, ale z drugiej strony żyje w obrazach naszej podświadomości i wpływa na nasze reakcje w teraźniejszości.

Tak długo, jak trzymamy ECHO w podświadomości, tak długo podobne wyzwalacze będą wywoływać podobną reakcję (stres, lęk, fobia itd.). Inną kwestią jest to, że na poziomie komórkowym dane obrazy traumy są dla świadomego umysłu tylko wspomnieniami, ale dla podświadomości są to ciągle aktualne wydarzenia. 

Podświadomość nie rozróżnia przeszłości od teraźniejszości. 

Jak Matrix Reimprinting uwalnia stres i traumę

W procesie uwalniania traumy podczas Matrix Reimprinting możemy na nowo nawiązać dialog z echem. Kiedy pomożemy naszemu echu uwolnić energię traumy, bezpiecznie przejść przez pamięć wspomnienia, to podświadomość może już puścić do końca traumę. Zdarzenie zostaje tylko wspomnieniem, nie znika. 

Natomiast proces MR w sposób łagodny i bardzo skuteczny, bez ponownego wchodzenia w traumatyczne wydarzenie, pozwala szybko uzdrowić tą zatrzymaną energię. Nasza wibracja w polu zmieniania się a po uwolnieniu obraz nas samych w swoich oczach również ulega przemianie. 

Reimprinting to przeprogramowanie, to znaczy, że stare programy w podświadomości zostają zastąpione nowymi. 

Kiedy mózg otrzymuje nowe informacje tworzy nowe połączenia, dokładnie tak, jak to się dzieje w tym procesie. A także nowe, teraz już pozytywne emocje zostają skojarzane z tamtym wydarzeniem, co również przeprogramowuje naszą reakcję emocjonalną na dany obraz. Do ciała i komórek także zostaje wysłany sygnał, że trauma się zakończyła, co może wyzwolić procesy samo-zdrowienia.

źródło: książka „Matrix Reimprinting using EFT” Karl Dawson, Sasha Allenby

Sesje 1:1

Zapraszam na indywidualne sesje, na których również wykorzystuję Matrix Reimprinting. Jestem certyfikowanym przez Karla Dawsona instruktorem (jednym z 4) i praktykiem tej metody w Polsce.

Obejrzyj wywiad z Karlem Dawsonem (w YouTube możesz włączyć polskie napisy).