Superwizje

Przeznaczone są wyłącznie dla certyfikowanych praktyków/trenerów EFT, którzy pracują z klientami. Jest to szczególnie cenna forma rozwoju własnego warsztatu oraz możliwość konsultacji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy wspólnie szukają źródeł problemów, a także rozwiązań. To również okazja, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie, odkryć nieuświadomione wcześniej uczucia i przekonania, które wypływają w kontakcie z klientem, a także z innymi uczestnikami grupy.

Grupy superwizyjne są stałe, maksymalna liczba uczestników to 6 osób.

Spotkania grupy odbywają się co drugi miesiąc w poniedziałek o godzinie 18.00. Czas trwania w zależności od liczby uczestników, przeznaczamy ok. 1/2 godz. na jedną osobę.

Grupa 2 – pierwsze 2 terminy w 2023 roku: 20.03, 08.05.2023, kolejne ustalimy już wspólnie.

Grupę tworzymy na cały rok – nieobecność nie zwalnia od płatności.

Płatności

Koszt: 200 zł za spotkanie.

Możliwe są także superwizje indywidualne. Koszt: 300 zł za spotkanie.


Zgłoszenie do grupy na 2023 rok – grupa 2: